Visualisaties Ruimterapport 2020

Maarten Lambrechts

Eerste aanzet

2021-03-04

Doel?

Kennismaken

Presentatie van enkele ideeën

Inspiratie bieden

Landgebruik:

Kaart

Landgebruik:

Grafiek

Verstedelijking:

Tabellen

Verstedelijking:

Kaart

Sommige kleinere verstedelijkte gebieden hebben geen randstedelijk gebied, maar worden direct omgeven door landelijk gebied.

Rondom andere stedelijke gebieden heeft zich een monocentrisch randstedelijk gebied ontwikkelt.

In andere delen van Vlaanderen, vaak in beleidsdocumenten weergegeven als netwerken, is een randstedelijk gebied gevormd die de verbinding maakt tussen nabijgelegen verstedelijkte gebieden

Zonder

Mono-centrisch

Netwerk

Ruimtebeslag

Bedankt!

Visualisaties Ruimterapport 2020

By maartenzam

Visualisaties Ruimterapport 2020

  • 2,107